Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Wspomnienia z rejsów

Barbara Bielawska- Dębowska”  Barbara Machejko

   8 IV 2020 r  zmarła w Warszawie po długiej chorobie w wieku 83 lat Barbara Bielawska – Dębowska.
   Członek Honorowy Klubu Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi.
   BASIA bardzo się zasłużyła w przygotowaniu wydawnictw dokumentujących działalność KSW. Można powiedzieć, że w znacznej części była ich współautorem. Biegle opanowała pracę na komputerze, szybko pisała, umiała operować różnymi programami i technikami potrzebnymi do przygotowania tekstu do druku.
   Była osobą wybitnie inteligentną i doświadczoną wydawniczo jako autorka opracowanych przez siebie historii i losów rodziny, które wydała w trzech obszernych książkach. Od wielu lat przyjaźniła się z wieloma osobami z KSW  w tym/ Górni, Kaszyńscy, siostry Nagurskie i ja /wiec było rzeczą naturalną, że właśnie do Niej zwróciłam się o pomoc kiedy zaczynaliśmy przygotowywać nasze wydawnictwa. Były to – „Życiorysy na żaglu pisane”, „Kartki z dziejów 60-lecia KSW”, „Kartki z dziejów 65-lecia KSW”.
   Basia przepisywała z rękopisu wszystkie teksty, opracowywała szatę graficzną wydań. Wmontowywała zdjęcia i robiła pod nimi opisy.
   Jej piękny dom zamienił się w redakcję KSW a komputer, skaner i drukarka pracowały całymi dniami. To była bardzo cenna, darmowa i żmudna, utrudniona stanem zdrowia praca. Często miałam wyrzuty sumienia, że tak eksploatuję moją przyjaciółkę ale bez Jej pomocy nasze wydawnictwa nie miałyby tak ciekawego i wartościowego kształtu.
   Basia zrobiła też „prezent” dla damskiego mini klubu p.n. „Jutrzenka”. To siedem żeglarek KSW, które regularnie spotykają się na dyskusjach i plotkach. Na 25-lecie „Jutrzenek” zrobiła ze mną specjalne żartobliwe wydawnictwo pełne koloru i humoru.Tu Basia dała popis swoich umiejętności graficznych.
   Na 70-lecie – choć bardziej chora- zrobiła z Krysią Tamulewicz-Górną i Wackiem Łysakowskim specjalny folder, który wszyscy otrzymaliśmy w czasie uroczystości jubileuszowych w październiku 2019 r.
   Basia była zapraszana na nasze imprezy – uczestniczyła w bankiecie 70-lecia KSW. Nadanie tytułu „Honorowego Członka Klubu” było symbolicznym podziękowaniem za Jej ogrom pracy i trudu jaki poświęciła naszemu klubowi. Dla mnie była jedną z najbliższych osób. Przyjaźniłyśmy się ponad 60 lat. Pewnie dlatego nie odmówiła mi pomocy kiedy KSW postanowił przygotować do druku opis swojej historii.

                                                                                                                                       Barbara Machejko

PS

   Basia Bielawska-Dębowska była nietuzinkową,ciekawą i bardzo aktywna osobą. Urodziła się w Warszawie ale całe dorosłe życie spędziła w Łodzi. Ukończyła XII Liceum Ogólnokształcące a potem prawo i socjologię na UŁ. W młodości bardzo działała w ZSP. Prowadziła Studencki Klub Filmowy i należała do Studenckiego Teatru Satyry „Pstrąg”. Była asystentką na wydziale prawa a potem pracowała w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Dziewiarskiego gdzie prowadziła badania socjologiczne wśród pracowników tego przemysłu. W latach 80-tych ub wieku stała się na krótko przedsiębiorcą –szyła ubranka dla dzieci. Tak przetrwała do emerytury. Ostatnie 20 lat życia to badanie archiwów, dokumentów rodzinnych i pisanie, pisanie, pisanie. Wydała b. ciekawe książki poświęcone rodzinie. Pamiętniki ciotki z Kresów p.t. „Czasy, miejsca,ludzie” rozeszły się bardzo szybko. Konieczny był dodruk. Potem ukazała się druga książka „Mazowieccy z Rawy” ostatnio „Westernalia” od nazwiska Westerskich. Zorganizowała dwa wielkie zjazdy rodzinne, na których odnajdywali się krewni, których wojna i inne zdarzenia porozdzielały. Trzeci zjazd ma się odbyć w Pabianicach ale już bez Niej. Basia została pochowana w grobie rodzinnym na Starych Powązkach obok matki i prochów oświęcimskich ojca. Oboje byli również prawnikami. Basia była erudytką, miała rozległą wiedzę nie tylko humanistyczną ale co było zadziwiające także z nauk ścisłych. Rozmowa z Nią była przyjemnością. Była osobą bardzo interesującą intelektualnie ale przede wszystkim dobrym, ciepłym, serdecznym i życzliwym c z ł o w i e k i e m.

Back to Top