Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Aktualności

Otwarte Zebranie KSW 24.04.2018

   Zebranie Zarządu Klubu odbyło się dnia 24,04,2018 w Tawernie  SESJA, miało szczególny charakter z   uwagi na     bogatą tematykę. 

    Obecność 19-tu członków  Klubu  to faktycznie zebranie ogólne członków  Klubu. Zebranie otworzył  Komandor  kol. Wacław Łysakowski  witając przybyłych.
    1.Kol. Wacław Łysakowski uczestniczył jako delegat  ŁOZŻ w obradach  Sejmiku  Sprawozdawczego PZŻ w dniu 15 .04.2018 i przekazał  informację o tematyce obrad  i ustaleniach jakie zostały podjęte przez delegatów na  Sejmiku (szczegółowe sprawozdanie jest na stronie internetowej PZŻ).
    2.Informację o programie imprez żeglarskich Okręgu Łódzkiego w 2018 roku przedstawił kol  Łysakowski  tym razem jako Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów PZŻ (patrz strona internetowa Klubu).
    3.W dyskusji padła propozycja comiesięcznych spotkań koleżeńskich w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Temat do realizacji przez Zarząd.
   Najważniejszym wydarzeniem  zebrania było uroczyste wręczenie  CERTYFIKATU  NAJWYŻSZEGO UZNANIA  SZLACHETNEMU JUBILATOWI       LESZKOWI  BIEDRZYCKIEMU  z okazji  90 letniego stażu życia. Jubilat otrzymał pamiątkową statuetkę jachtu z życzeniem  – tak trzymaj. Były toasty ,wspomnienia i podziękowania za ogrom włożonej pracy oraz szacunek jaki zdobył sobie wśród braci żeglarskiej. Można  powiedzieć  jesteś porządnym kolegą i żeglarzem.
   Członkowie Klubu podziękowali  Wackowi  za dotychczasową pracę w podtrzymanie naszej więzi  żeglarskiej i przyjacielskiej z życzeniami zdrowia  i energii na dalsze lata. Było nader milo i sympatycznie..

                                                                                                      Zarzad KSW LMiR

Galeria zdjęć znajduje się tutaj.

Skomentuj

Zaloguj się aby umieścić komentarz.

Back to Top