Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Wspomnienia z rejsów

„Uroczyste rozpoczęcie obchodów 65 lecia Klubu Sportów Wodnych LMiR w Łodzi” Stefan Wasyliew 

     Na uroczyste rozpoczęcie obchodów 65 lecia istnienia Klubu Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi, Zarząd Klubu pod przewodnictwem komandora Klubu Wacława Łysakowskiego, zaprosił swych członków na 17 stycznia 2015 roku do Pizzerii „Stara Piekarnia” przy ulicy Żwirki 26. Jako studenci Politechniki Łódzkiej (roczniki drugiej po- łowy XX wieku), przechodząc na zajęcia do Uczelni wstępowaliśmy do piekarni kupując bułki. Lokal, całkowicie przebudowany z wykorzystaniem piwnic, zamienił się w nastrojowe pomieszczenie sprzyjające kameralnym spotkaniom. Odkryta surowa cegła łukowych sklepień i części ścian z ciekawymi obrazkami,, biały kolor w pozostałej części, nastrojowe światło, stonowana muzyka tworzyły przyjemną atmosferę. Nakryte stoły zwiastowały nie tylko melodię słów dla uszu ale także miłe atrakcje dla żołądka.
   Sala powoli zapełniała się uczestnikami. Siwe włosy wskazywały, że przybyli nie tylko znani sobie doświadczeni żeglarze płci obojga ale także ludzie z dużym doświadczeniem życiowym. Miło było słyszeć ich wypowiedzi ale również podziwiać umiejętność słuchania wśród pozostałych. Nikt nikogo nie przekrzykiwał.
    Gośćmi Klubu byli : komandor Klubu Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej Zdzisław Bartczak i honorowy prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligi Morskiej i Rzecznej Stefan Wasiljew.
     Komandor Klubu Wacław Łysakowski uznając, że większość oczekiwanych osób zasiadła przy stole zaczął spotkanie. Po powitaniu przybyłych przedstawił przygotowaną specjalnie na obchody 65 lecia działalności Klubu monografię dziejów ostatniego pięciolecia działalności.
     Nad monografią pracował zespól redakcyjny: Barbara Machejko, Barbara Bielawska – Dębowska, Wacław Łysakowski, Ryszard Skotnicki, Stefan Workert.
   Opracowanie rozpoczyna wstęp „Od Redakcji”, wiersz Stefana Workerta „Klubowy jubileusz”, list z życzeniami pomyślności w dalszej pracy, który na ręce komandora W. Łysakowskiego przesłał honorowy prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego LMiR Stefan Wasiljew, sprawozdanie z działalności Klubu w latach 2010-2014 opracowane przez komandora Klubu W. Łysakowskiego, wspomnienie o Kolegach, którzy odeszli na wieczną wachtę, piękny wiersz Staszka Leszczaka napisany po śmierci Wojciecha Kamińskiego, informacja o stronie internetowej Klubu i 29 biografii członków Klubu w rozdziale pod nazwą „Życiorysy spod żagli wiatrem wysmagane”. Opracowanie kończy rozdział „Wiersze, wspomnienia komentarze. Jest też reklama stoczni jachtowej Janmor z Głowna ze zdjęciem uroczej Magdaleny Janowskiej – dyrektora stoczni. Całość uzupełniają zdjęcia z różnych okresów życia Klubu.
   Monografie otrzymali członkowie Klubu a obecni na spotkaniu specjalne Certyfikaty podpisane przez Zarząd Klubu.
     Po Komandorze Łysakowskim głos zabrał Ryszard Rosiński – jak mówią Koledzy – chodząca encyklopedia Klubu -wygłosił wspomnienie o zmarłych w omawianym pięcioleciu Kolegach: Mirosławie Banasiaku, Tadeuszu Burakowskim, Wojciechu Kamińskim, Apolinarym Kowalczyku, Bogdanie Szenfelderze, Stanisławie Tyszkiewiczu i Jerzym Paszkowskim . Zebrani symboliczną minutą ciszy uczcili Ich pamięć.
Zakończyła się część oficjalna. Rozpoczęły się wspomnienia.
   Wydarzenia, które przypomnieli występujący były perełkami historii Klubu. Wywołany do „tablicy” honorowy prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego LMiR Stefan Wasiljew gorąco namawiał do ich spisania ponieważ w najlepszym przypadku ulegną zapomnieniu lub przeinaczeniu gdyż nie będą pochodziły od bezpośrednich świadków. Pełni wrażeń rozstawaliśmy się życząc sobie jeszcze wielu spotkań.
                                                       Stefan Wasiljew

Galeria zdjęć znajduje się tutaj

Back to Top