Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Wspomnienia z rejsów

„Jak rufa”  Stefan  Workert

Rufa galeonu,
dziś już widok rzadki,
była rozłożysta
jak twoje pośladki.
    To nic , że nad rufą
    bywał obraz święty,
    skojarzenia z rufą,
    widok niepojęty.
        Tylko żagle zwinąć
        trzeba w galeonie,
        żeby widok rufy
        gdzieś nie umknął w tonie.
            I nie zniknął z oczu
            czar tego obrazu,
            com go zapamiętał
            tak pewnego razu.
                Zachowałem obraz
                ten dla potomności,
                bom go namalował
                pastelem w przeszłości.
                    Na papierze kolorem
                    został utrwalony,
                    by przez innych potem
                    został dostrzeżony.
                        Na obrazie rufa
                        pokazana wielka,
                        gdy popatrzeć na nią
                        gdzież wątpliwość wszelka.    
                            A że galeonu
                            obraz rufy rzadki,
                            znacznie łatwiej przecież
                            oglądać pośladki.

       Napisane w tramwaju
       10 listopada 2010 roku.

Back to Top