Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Wspomnienia z rejsów

„Tablice” Lech Biedrzycki

     Podczas szkolenia teoretycznego żeglarzy (bez dostępu do łodzi, jachtów i osprzętu lub ich modeli) niezbędne są rysunki dotyczące tych obiektów oraz teorii żeglowania. W latach 50-tych nie było możliwości ich nabycia. W 1957 roku opracowałem „na próbę” komplet 10 tablic o powyższej tematyce.
     Pozytywna ocena tej „próby” przez Kolegów zachęciła mnie do dalszej pracy. Przy poparciu Andrzeja Kaszyńskiego w Klubie i w PZŻ powstał nowy komplet 25 tablic wydany w 1965 roku w nakładzie 3000. Przed wydaniem tablice przeszły przez cenzurę. Widziałem je potem w sklepie żeglarskim na Mokotowskiej w Warszawie.
    Później (nie pamiętam kiedy) opracowałem 27 tablic, dostosowując 25 poprzednich do aktualnego Programu Szkolenia na Stopnie Żeglarskie PZŻ.
       Następnym etapem mojej „tablicowej” działalności było wykonanie 54 tablic o numerach od 28 do 81 do szkolenia na stopień sternika jachtowego.

 

    Czech Skorus Vitezslav z Brna poprosił mnie o tablice. Wysłałem. Podziękował w liście z 4 października 1975.
    O następnych tablicach wiedziałem, gdy Andrzej Kaszyński przywiózł mi zeszyt tak wyglądający —————————–: Z 35 tablic 14 było bardzo podobnych do moich.

     W roku 1982 PZŻ Zarząd Działalności Gospodarczej „STER” w Tomaszowie wydał 30 moich tablic (16 z dawnych 27 i 14 nowych).
     Koledzy z Klubu LM KŻ „Kotwica” Olsztyn, po porozumieniu ze mną, umieścili w skrypcie z 1986 roku 16 moich tablic.
    Zaczynając opracowanie tablic nie przypuszczałem, że przetrwają tyle lat i, mimo woli, sprowokuję wydanie anglojęzyczne…

                                                                                                                               Lech  Biedrzycki
Back to Top