Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Lista członków klubu

Członek klubu

Dane kontaktowe

 

Bartczak Zdzisław

członek honorowy

kom. 605 070 181

e-mail: zdzislaw.bartczak@p.lodz.pl

 

Bednarek Sławoj

kom. 795 540 689

e-mail: slawoj.bednarek@gmail.com

31.08.2015

        †

Bekier Jan Jerzy

członek honorowy

kom. 601 661 695

e-mail: jjbekier@wp.pl

tel. 42 657 88 48

 

Biedrzycki Lech

członek honorowy

kom. 662 236 411   

Bielawska Barbara

członek honorowy

e-mail: btdebowska@poczta.onet.pl

tel. 42 656 09 10

08.04.2020

        †

Burakowski Tadeusz

członek honorowy

 

28.01.2013

        †

Chrolenko Andrzej

kom. 606 154 591

e-mail: achrolenko@wp.pl

tel. 42 680 24 67

 
Domska Ewa  kom. 602 510 283 

13.09.2017

        †

Duda Bożena 

kom. 502 845 843

tel. 42678 54 54 

 

Galczak Paweł

członek honorowy

tel. 42 683 01 74

kom. 790 742 368 

 

Tamulewicz-Górna Krystyna

członek honorowy

 

24.09.2021

        † 

Górny Jerzy (Kuba)

członek honorowy

kom. 693 043 367

e-mail: jgkuba@interia.pl

 

Janiak Tomasz

kom. 668 353 541

e-mail: tomjan@op.pl

 

Janowski Andrzej

członek honorowy

kom.601 203 344

e-mail: captain.andre49@gmail.com

 

Kamiński Stanisław

członek honorowy

 

31.10.2013

        †

Kamińska Teresa     

Kaszyńska Janina

członek honorowy

 

03.11.2020

         †

Kaszyński Andrzej

członek honorowy

 

01.02.2020

        † 

Koman Andrzej

kom. 601 340 402

e-mail: andrzej.koman@op.pl

13.06.2021

         †

 

Kowalczyk Elżbieta

członek honorowy

   
Kruszyński Jerzy 

kom. 502 619 919

e-mail: jmwk@o2.pl

 
Łuczyński Włodzimierz

kom. 601 621 491

e-mail: trigger-hawkeye@hot.pl 

 

Łysakowski Wacław

członek honorowy

kom. 605 557 377

e-mail: waceklysakowski@op.pl

 

Machejko Barbara

członek honorowy

kom. 603 326 946

e-mail: machbarb@wp.pl

 

Matusiak Jerzy

członek honorowy

 

 21.07.2017

         †

Markowski Rajmund 

kom. 796 506 105

e-mail: isia.markowska100@gmail.com

 
Matuszewski Ryszard

kom. 691 437 346

e-mail rysio10@onet.eu 

 26.06.2017

         †

Back to Top