Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Wspomnienia z rejsów

„Andrzej Kaszyński”  Andrzej Kaszyński (junior)

   Tata urodził się 22 maja 1923 r. w Łodzi. Przez całe swoje życie był związany z tym miastem.
   W 1939 r. jako nastoletni żołnierz brał udział w kampanii wrześniowej. W czasie okupacji był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau.
   Po wojnie ukończył studia na wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej z tytułem magistra inżyniera.
   W czasie pobytu na wybrzeżu rozwinęła się jego wielka pasja jaką było żeglarstwo. Brał czynny udział w odbudowie polskiego żeglarstwa po zniszczeniach wojennych. W tamtym czasie należał do nielicznej, elitarnej grupy Jachtowych Kapitanów Żeglugi Wielkiej.
   Po powrocie do Łodzi brał aktywny udział w zaszczepieniu pasji do żeglarstwa wśród Łodzian. Większość jego przyjaciół i znajomych wywodziła się właśnie z kręgów żeglarskich oraz Klubu Sportów Wodnych w Łodzi do którego należał.
   Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego.
   Jako kapitan prowadził dziesiątki rejsów po niemal wszystkich wodach Świata.
   01 lutego 2020 r. odszedł na „wieczną wachtę” opatrzony sakramentami świętymi.
                                                                                                      Andrzej Kaszyński (junior)

Back to Top