Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Wspomnienia z rejsów

„Kapitan Andrzej Kaszyński”  Wacław Łysakowski 

   1 lutego 2020 r. zmarł w Łodzi w wieku 97 lat Andrzej Kaszyński, jeden z wielce zasłużonych dla Żeglarstwa Polskiego Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej, instruktor żeglarstwa, sędzia regatowy I klasy i kapitan motorowodny. Absolwent Politechniki Gdańskiej – doktor inżynier chemik.
   Żeglowanie rozpoczął jeszcze przed II Wojną Światową.  Po wojnie pływał w klubie „Wodnik” Akademickim Starszoharcerskim Kręgu ZHP. Andrzej szybko zdobywał stopnie żeglarskie. W r. 1948 był już sternikiem morskim, w 1949 instruktorem żeglarstwa a w 1950 roku kapitanem. Po ukończeniu studiów wrócił do Łodzi, gdzie szybko nawiązał kontakt z Klubem Sportów Wodnych Ligi Morskiej i stał się jednym z filarów tego dużego i znaczącego Klubu.
   Prowadził pierwsze rejsy morskie KSW w tym na jachcie klubowym, „BORUTA”.Pływał po różnych morzach i oceanach i na rozmaitych jachtach. W sumie w 68 rejsach morskich przepłynął prawie 80 tys. Mm.
   Brał udział w Operation Sail w roku 1972 i 1974. Bardzo aktywnie działał głównie w Klubie Sportów Wodnych jak również w PTTK i AZS – AKŻ, ale najaktywniej w Polskim Związku Żeglarskim, w którym pełnił wiele różnych funkcji.
   Był członkiem Zarządu i Prezydium PZŻ, członkiem Sądu Związkowego, przez 17 lat był Przewodniczącym Głównej Komisji Szkolenia oraz przez 20 lat członkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stopnie kapitańskie. Kilkukrotnie reprezentował Polskę w ISSA.  Zamieszczał liczne artykuły w „Żaglach” „Morzu”,
Świecie Żagli”. Recenzował podręczniki żeglarskie.
   Za tak aktywną pracę został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi i „Honorową Odznaką PZŻ” w r. 1956, a w roku 2000 Medalem PZŻ „za szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”. Otrzymał też wiele odznaczeń i wyróżnień z KSW Łódź, PTTK i Ligi Morskiej.
  Wyjątkowo cenił fakt przyjęcia go w roku 2002 do „Mesy Kaprów Polskich Wybrzeża”.Szczególną satysfakcją dla Andrzeja było otrzymanie w 2004 r. odznaczenia PZŻ „Godność Honorowego Członka Polskiego Związku Żeglarskiego”.
   Wyszkolił setki żeglarzy różnych stopni w tym całą swoją rodzinę – żona Janina i syn Jędrek są również kapitanami jachtowymi.
    Po wspaniałym zawodowym i żeglarskim życiu przeszedł Andrzej na      „WIECZNĄ WACHTĘ”
                                                                                                                                   

                                                                                                     Barbara Machejko       Wacław Łysakowski

Back to Top