Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

: Staw Stefańskiego koniec lat 50

Back to Top