Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Aktualności

Zebranie OKS PZŻ 16.01.2022

   Dnia 16 stycznia 2022 roku odbyło się w Łodzi Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgowego Kolegium Sędziów PZŻ piotrkowskiego- łódzkiego.

   Podsumowano działalność OKS w latach 2017 do 2022 /styczeń/.
   Była to wydłużona kadencja i trwała 5  lat zamiast 4 z uwagi na COVID 19  oraz likwidację działalności ŁOZŻ w 2018 roku. Kol. Wacław Łysakowski podziękował kolegom sędziom PZŻ za skuteczną współpracę. Pomimo obiektywnych trudności 12 naszych sędziów uzyskało pozytywną weryfikację na następną kadencję tj do 2025 roku. Jest to sukces i satysfakcja z naszej użyteczności dla środowiska żeglarskiego.
  Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi OKS odbyły się wybory. Na przewodniczącego zgłoszono  kandydatury – kol. Wacława Łysakowskiego i kol. Michała Nowickiego. Kol. Wacław Łysakowski  nie wyraził zgody na kandydowanie równocześnie podziękował kolegom za zaufanie i rzetelną współpracę w latach 2003 do stycznia 2022 w funkcji przewodniczącego OKS. Kol Michał Nowicki wyraził zgodę na kandydowanie – w wyniku głosowania został wybrany na Przewodniczącego na następną kadencję.
   Do zarządu OKS wybrano:
kol. Tadeusza Krajewskiego – przyjął funkcję sekretarza
kol. Wacława Łysakowskiego
kol. Michała Kurzyka.
  W zebraniu uczestniczył zaproszony Przewodniczący Płockiego Okręgowego Związku Żeglarskiego kol. Patryk Romanowski deklarując współpracę.
                                  Przewodniczący  Zebrania OKS    Tadeusz Krajewski

Back to Top