Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Aktualności

Sejmik Sprawozdawczo-wyborczy OKS PZŻ

   Sejmik Sprawozdawczo-wyborczy Sędziów PZŻ Okręgowego Kolegium Łódzkiego i Piotrkowskiego OZŻ za okres 2013-2016.
   W dniu 4 lutego br. odbył się Sejmik Sędziów PZŻ w siedzibie Klubu Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej.

Więcej…

67 Spotkanie Noworoczne 20.01.2017

   W piątek 20 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie braci żeglarskiej Klubu Sportów Wodnych LM i R.
   Szampanem wznieśliśmy toast za pomyślność obecnych, ale i za pamięć o tych, których zabrakło w naszym gronie.

Więcej…

Wspomnienie

    Rok temu w dniu 28 grudnia 2015 w wieku osiemdziesięciu siedmiu lat odszedł na wieczną wachtę nasz serdeczny przyjaciel żeglarz Kol. śp. Tadeusz Pietrzak.

Więcej…

Back to Top