Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Aktualności

Życzenia

Spotkanie Noworoczne 2018

    Tradycyjne uroczyste Zebranie Noworoczne Członków Klubu odbędzie się 12 stycznia 2018 o godz. 17.00 w Pizzerii „Stara Piekarnia” przy ul. Żwirki 26.
    Przewidujemy złożenie sprawozdania z działalności w sezonie 2017 oraz informację o stanie finansów Klubu. Równocześnie prosimy członków o uregulowanie składek członkowskich.
    Koszty organizacyjne spotkania wynoszą 20 zł, które należy wpłacić wraz z zaległymi składkami w terminie do 22 grudnia 2017 na konto bankowe nr 52 1240 3028 1111 0000 2836 9473 kol. Ryszarda Skotnickiego. Dokonanie w/w wpłaty będzie potwierdzeniem udziału w Zebraniu. Ponadto można dokonać wpłaty bezpośrednio do kol. Wacława Łysakowskiego.
                                                 Z pozdrowieniami Zarząd KSW LMiR

BOATSHOW 2017

   Targi Boatshow Łódź 17-19 .11 2017.  Spotkanie producentów sprzętu żeglarskiego i żeglarzy – noszące charakter targów.

Więcej…

Back to Top