Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Aktualności

Krystyna Tamulewicz-Górna

   Dnia 24 września 2021 roku w wieku 88 lat zmarła Krystyna Tamulewicz-Górna.

Więcej…

LIII Sejmik PZŻ 19.09.2021

    Dnia 19 września br odbył się LIII Sejmik Sprawozdawczo –Wyborczy PZŻ w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
    Delegaci ocenili pozytywnie całokształt działalności Zarządu udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi 89 głosami przy 92 uprawnionych do głosowania.
    Prezesem na nową kadencję został wybrany T o m a s z C h a m e r a otrzymując 91 głosów. Wybrano nowy Zarząd PZŻ w składzie czterech Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika oraz ośmiu członków Zarządu.
    Szersze informacje o obradach LIII Sejmiku są na stronie internetowej PZŻ.

Andrzej Koman

    Dnia 13 czerwca 2021 odszedł na wieczną wachtę Andrzej Koman Jachtowy Sternik Morski, Modelarz I klasy.

Więcej…

Back to Top