Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Aktualności

Życzenia

  Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości i ciepła z przeżywania w rodzinnej atmosferze.  Kolejny zaś Nowy Rok 2021 niech będzie czasem pokoju i nadziei a dobre zdrowie niech będzie naszym udziałem w realizacji osobistych  zamierzeń i wyzwań w żeglowaniu.

  Stopy wody pod kilem i pomyślnych wiatrów życzy  Zarząd Klubu Sportów Wodnych LMiR

Konferencja Word Sailing

    Podczas Walnego Zgromadzenia Word Sailing odbytego w formie wideokonferencji Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera został wybrany na stanowisko vice Prezydenta Word Sailing-decyzja została ogłoszona w dniu 1.11.2020. Program i podjęte decyzje przez Walne Zgromadzenie znajdują się na stronie internetowej PZŻ link-najnowsze.

                                                                             Wacek Łysakowski

Sejmik PZŻ

   Dnia 5 listopada br odbył się LII Sprawozdawczy Sejmik w formie wideokonferencji. Podjęte decyzje znajdują się na stronie internetowej PZŻ na linku NAJNOWSZE – proszę o zapoznanie się z nimi.

                                                 Wacek Łysakowski        delegat na Sejmik

Back to Top