Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi

Wspomnienia z rejsów

 „Dzieło stworzenia”  Stefan Workert

             Stworzył Pan Bóg mężczyznę,
             dał mu imię Adam,
             lecz Adam się nudził,
             ciągle nad tym biadał.
Więc Pan stworzył kobietę,
lecz ta piękna dama,
prędko się stała
narzędziem szatana.
               Ażeby Adama
               pocieszyć z tej straty,
               dobry Pan Bóg stworzył
               ludziom piękne kwiaty.
I by człowiekowi
uprzyjemnić chwile,
dał mu dobry Pan Bóg
przepiękne motyle.
                Nadto żeby stwór boski
                nie był smutny taki,
                dodał Pan Stworzenia
                człowiekowi ptaki.
Odtąd wszystkie te cuda,
co często się zdarzy,
cieszą oczy wszystkich,
a zwłaszcza malarzy.
                  Zapomniałem, przepraszam,
                  o czym mi się marzy,
                  stworzył Pan Bóg żagle
                  tylko dla żeglarzy.

           Napisane w maju 2004 roku,
           ale ostatnią zwrotkę dopisałem
           już w czerwcu. Tak muszę dzielić
           moje uczucia pomiędzy malarzy
           i żeglarzy. Jednym świeczkę,
           a drugim ogarek.

Back to Top